مشخصات کابل اعلام حریق هلوکیبل آلمان:

 - دارای استاندارد EN50200

 - دریافت استاندارد BS7629-1

 - در دو نوع Stranded و Solid تولید می شود

 - دارای تاییدیه PH120

 - سطح مقطع کابل 1.5*2 می باشد

 - سایر ابعاد کابل به صورت سفارشی قابل تولید می باشد.

 - این کابل دارای تاییدیه آتش نشانی می باشد که در پیوست ارائه شده است.

 به طور کلی می توان سیم های مدار اعلام حریق را به دو گروه تقسیم کرد و با توجه به خصوصیات هر گروه کابل مناسب با آن را به کار برد:

گروه اول : کابل هایی که بعد از آشکار شدن حریق استفاده نمی شود مانند کابلهای دیتکتورها و شاسی ها

گروه دوم: کابلهایی که بعد از کشف حریق استفاده می شود . مانند کابلهای منبع تغذیه و آژیر ها و چراغ ها در حالت کلی می توان برای هر دو گروه کابل 3*1.5mm^2-NYY به کار برد.ولی در مکان هایی که امکان ضربه یا ساییدگی و جویده شدن توسط حیوانات وجود دارد. باید کابل ها را حفاظت مکانیکی کرد.

 کابل های سیستم اعلام حریق باید جدا از سایر کابل ها سیم کشی شوند.

دانلود کاتالوگ و اطلاعات فنی