در ادامه به معرفی انواع مکانیزم های دانوب می پردازیم:

 کلید تک پل و دو پل دانوب

با قابلیت نصب درون ترانکینگ و توکار (در دیوار)

   
پریز HDMI دانوب

با قابلیت نصب بر روی ترانکینگ و پچ پنل

   
 

سر سوکت دانوب

قابلت ارائه به صورت شیلدار و بدون شیلد

 

   
باکس روکار با قابلیت نصب انواع پریز

بلنک دانوب (ارائه شده به صورت دو ماژول و یک ماژول)