متعلقات ترانکینگ اشنایدر:

ترانکینگ های پی کا اس PKS:

 ترانکینگ های دیواری پی کا اس PKS در چهار سایر مختلف عرضه می گردد.

 - سایز های این ترانکینگ ها عبارتند از 50*80 میلیمتر - 34*101 میلیمتر - 50*101 میلیمتر - 50*150 میلیمتر می باشند.

 - کلیه ترانکینگ ها دارای متعلقاتی از جمله گوشه داخلی - خارجی - تخت - سه راهی و مسدود کننده می باشد.

 - امکان نصب کلیه ماژول ها بر روی ترانکینگ وجود دارد.