ویژگی بارز ترانکینگ 50*150 میلیمتر لگراند:

 - عمق این ترانکینگ 50 میلیمتر می باشد.

- عرض این ترانکینگ 150 میلیمتر می باشد.

- عرض ترانکینگ به دو طبقه با عرض درب 65 میلیمتر تقسیم می شود .

- مانند سایر ترانکینگ های لگراند دارای متعلفات مختلف مانند گوشه داخلی، خارجی، تخت، سه راهی و مسدود کننده می باشد.

- جنس این ترانکینگ ها از PVC می باشد.