معرفی انواع پچ پنل دانوب:
پچ پنل طرح لگراند دانوب

در این پچ پنل امکان جداسازی کلیه کلیستون ها وجود دارد
همچنین امکان مجدد نصب کیستون ها تا 750 مرتبه وحود دارد

   
پچ پنل 24 پورت دانوب

عرضه به صورت Cat5eUTP و Cat6UTP
نصب به وسیله ابزار پانچ

   
 

پچ پنل 24 پورت Unloaded دانوب
امکان نصب انواع کیستون های Cat5e، Cat6 و HDMI به صورت همزمان

   
 

پچ پنل 50 پورت تلفنی دانوب
نصب به وسیله ابزار پانچ

   
صفحه مدیریت کابل Cable Managment دانوب