دانلود کاتالوگ و اطلاعات فنی

کاربردهای کابل فیلدباس Fieldbus flexible TypeA + gnye هلوکیبل:

 کابل فیلدباس flexible TypeA + gnye شامل یک هادی اضافه بر اساس استاندارد بر اساس مشخصات FF می باشد. با توجه به اینکه هادی استفاده شده در این کابل از جنس معمولی می باشد، امکان جابجایی کم برای این کابل وجود دارد، همچنین الزامات و استانداردهای آمریکا در این کابل رعایت شده است.

 ویژگی‌های کابل‌  فیلدباس Fieldbus flexible TypeA + gnye

- کابل پروفی باس مطابق با استانداردهای FF-816-1.4 می باشد.  

- رنج دمای کاری 25- تا 105+ درجه سانتی گراد

- دارای دو هسته Core می باشد.

- قطر کابل تقریباً 7.9 میلیمتر می باشد.  

- نوع روکش نهایی از نوع PVC می باشد.

- رنگ کابل زرد و با پارت نامبر 801191 می باشد.

مشخصات فیزیکی کابل و نوع روکش بکار رفته: