بعد از معرفی سری موفق LCs2 توسط لگراند سری جدید محصولات تحت عنوان LCS3 به بازار ایران عرضه شده است. محصولات مختلف سری LCS3 به قرار زیر می باشد.

 - تجهیزات مسی LCS3 لگراند

 - تجهیزات MTP لگراند فرانسه

 - تجهیزات فیبرنوری LCS3 لگراند

 - انواع راه حل های PDU لگراند

 - راه حل های Cat8 لگراند