معرفی متعلقات Soluflex لگراند

 


 

 ● معرفی متعلقات کف کاذب لگراند Soluflex
 
 
 به دلیل کاربردهای وسیع کف کاذب لگراند استفاده از انواع متعلقات می تواند بسیار مفید باشد. از جمله این متعلقات به انواع باکس کف و ستون می توان اشاره داشت.

   از جمله این متعلقات می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

   - ستون 70 سانتی متری (جهت نصب انواع کلید و پریز)
   - انواع باکس کف ماژولار

   - وجود صفحات چند لبه ای جهت برش در کناره ها
   - ارائه انواع پله step در ارتفاع های مختلف
   - قطعه گوشه (Step Corner)  جهت استفاده در کناره ها
   - استفاده از قطعه ارتفاع دهنده
Ramp
   - صفحه اتصال به زمین
   - تایل باکس ها