معرفی پچ پنل های LCS2 لگراند:

 - این پچ پنل ها در سه حالت UTP، FTP و STP تولید می شود.

 - کلیه پچ پنل های لگراند 24 پورت می باشند.

 - کیستون ها در کتگوری های مختلف Cat5e، Cat6 و Cat6A عرضه می گردد.

 - نیاز به هیچ گونه ابزاری جهت سرهمبندی پچ پنل های لگراند نمی باشد.