ویژگی های کادر و پایه های لگراند:

 - امکان نصب انواع ماژول (برق، اضطراری، تلفن، شبکه و ...) بر روی آن

 - قابلیت ماژولاریتی - امکان استفاده همزمان از چند ماژول

 - قابلت نصب بر روی درب ترانکینگ ها با عرض 65 و 85 میلیمتر

 - جنس کادر و پایه ها همانند ترانکینگ از PVC می باشد

 - عرضه در چهار اندازه (دو، چهار، شش و هشت) ماژول

 در شکل زیر پارت نامبرهای کادر و پایه های لگراند ذکر شده است.