معرفی کیستون های LCS2 لگراند:

 - این کیستون ها در سه حالت UTP، FTP و STP تولید می شود.

 - کیستون ها در دو حالت تک ماژول (باریک) و دو ماژول (پهن) ارائه می گردد.

 - کیستون ها در کتگوری های مختلف Cat5e، Cat6 و Cat6A عرضه می گردد.

 - نیاز به هیچ گونه ابزاری جهت سرهمبندی کیستون ها نمی باشد.