آلما شبکه ارائه کننده انواع کابل های شبکه لگراند:

 - کابل شبکه Cat5eUTP به پارت نامبر 32751

 - کابل شبکه Cat6UTP به پارت نامبر 32755

 - کابل شبکه Cat6SFTP به پارت نامبر 32759

 - کابل شبکه Cat6ASFTP به پارت نامیر 32778

 - کابل شبکه Cat7SFTP به پارت مامبر 32777