متعلفات مینی ترانکینگ اشنایدر به شرح زیر می باشد:

مینی ترانکینگ های پی کا اس PKS:

 مینی ترانکینگ های PKS در چند سایر مختلف عرضه می گردد.

 مهمترین ابعاد این مینی ترانکینگ ها: 16*16 میلیمتر - 16*25 میلیمتر - 25*25 میلیمتر - 25*40 میلیمتر و 40*60 میلیمتر می باشند.

 متعلقات مینی ترانکینگ های نامبرده موجود می باشد.

 متعلقات این مینی ترانکینگ ها شامل: گوشه داخلی - گوشه خارجی - تخت - سه راهی و مسدود کننده می باشد.

 در ادامه شماره فنی مینی ترانکینگ ها و داکت های پی کا اس PKS معرفی شده است.